ضابطان نظامی

رسیدگی به برخی از جرایم ارتکابی اعضای نیرو های مسلح و نه تمامی جرایم آنها به تصریح قانونگذار در صلاحیت مراجع اختصاصی تحت عنوان دادسرا و دادگاه های نظامی است. به موجب ماده ۵۹۷ آیین دادرسی کیفری (آیین دادرسی نیروهای مسلح): جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در ... ادامه

بیشتر بخوانید

نفقه چیست و نفقه زن با نفقه خویشاوندان چه فرقی دارد؟

نفقه چیست و نفقه زن با نفقه خویشاوندان چه تفاوتی دارد… در نگاهی کلی میتوان نفقه را نیازهای مادی متعارف افراد تعریف نمود. در مباحث خانواده نفقه از اهمیت زیادی برخوردار است و نمیتوان از اهمیت آن چشم پوشی نمود. افراد با توجه به موقعیت هایی که در جامعه دارند و نقش ایفا می نمایند ... ادامه

بیشتر بخوانید

آیا اشتغال زن منافی شئونات زندگی مشترک است؟

در زندگی مشترک زوجین طبیعتا نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند و این موضوع در قانون، شرع، عرف وحتی به حکم عقل امری واضح به نظر می رسد. عقد نکاح علارغم قواعد خاص و استثنائی زیادی که دارد اما باز هم یک قرارداد است و به تعبیر علما در تقسیم بندی اعمال افراد به ... ادامه

بیشتر بخوانید

تفاوت دادسرا و دادگاه های نظامی با سایر مراجع قضایی

دادگاه در تعریفی اجمالی محل رسیدگی به دعاوی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری می باشد. دادسرا نیز که در بسیاری از نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده و عموما نهادی کارآمد می باشد محلی است که در امور کیفری و نه حقوقی، سه مرحله از مراحل چهارگانه رسیدگی به یک جرم در آن ... ادامه

بیشتر بخوانید

استثنائات جرم بدون مجازات

عوامل رافع مسئولیت کیفری یعنی مواردی که علارغم جرم بودن یک رفتار اما مرتکب آن رفتار مجازات نخواهد شد. موارد عدم مجازات مجرم چندین مورد است که این موضوع درنظام های حقوقی گوناگون متفاوت است و همینطور در حقوق ایران نیز دربرخی موارد با سایر نظام های حقوقی تفاوتهایی دارد گرچه در برخی موارد همچون ... ادامه

بیشتر بخوانید
Please wait...

Media