تصویر پروفایل

مهشید سادات بحرانی اصفهانیOffline

  خیارات مختص عقد بیع

  خیارات مختص عقد بیع؛ برای عقد بیع سه خیار اختصاصی وجود دارد، در واقع از بین خیارات ماده ۳۹۶ قانون مدنی که بیان میدارد؛ خیارات از قرار ذیلند:خیار مجلس،خیار حیوان،خیار شرط،خیار تأخیر ثمن،خیار رؤیت و تخلف وصف،خیار غبن،خیار عیب،خیار تدلیس،خیار تبعض صفقه،خیار تخلف شرط. علاوه بر اینکه همگی این خیارات در بیع کاربرد دارند سه ... ادامه

  بیشتر بخوانید

  بدل حیلوله چیست؟

  بدل حیلوله چیست؟ در صورتی که شرایط و اسباب ضمان قهری به وجود آید لیکن برای غاصب و یا شخص در حکم غاصب با وجود تلف نشدن عین مال امکان استرداد اصل و عین، مال  مغصوب وجود نداشته باشد، مالی را غاصب در عوض و به جای عین غیر قابل دسترس، به مالک تسلیم میکند ... ادامه

  بیشتر بخوانید

  اجاره به شرط تملیک

  اجاره به شرط تملیک بالا بودن بهای مسکن و خودرو از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول حق تصرف و استفاده از مسکن و یا خودرو را به دست آورند. یکی از نهادهای ... ادامه

  بیشتر بخوانید
  Please wait...

  Media